Cesta Severu

6000 km vzdialená, v náručí pohoria Altaj, sýtená vodami malého a veľkého Jeniseja leží na rozlohe 170 500 km2 republika TUVA - súčasť Ruskej federácie. 6000 km vzdialená, v náručí pohoria Altaj, sýtená vodami malého a veľkého Jeniseja leží na rozlohe 170 500 km2 republika TUVA - súčasť Ruskej federácie. Prírodne i kulturálne jedinečná, takmer zabudnutá krajina je dnes pre mnohých pokladom a bránou k pôvodnej šamanskej liečiteľskej a duchovnej tradícii.

Šaman v Tuvinskej kultúre vykonával a vykonáva množstvo liečebných, spirituálnych aj praktických funkcií. Je uznávanou autoritou a vo svojej komunite plní nezastupiteľnú úlohu vo vzťahu ľudí a okolitej prírody. 

Každý šaman v každej kultúre mal presné atribúty spojené s jeho liečebnými, náboženskými a praktickými funkciami, ktoré vykonával, a bez ktorých by sa nezaobišla žiadna ceremónia alebo bubnovanie. K tuvinskému šamanizmu neodmysliteľne patrí šamanský bubon, palička na bubon - kolotuška a samozrejme šamanov plášť zdobený množstvom ďalších atribútov - predovšetkým symbolizujúcich duchov pomocníkov - tzv. ereňov.

Počas komunistického režimu bývalého sovietskeho zväzu boli šamani považovaní za vrahov národa. Boli väznení a vraždení, alebo držaní v izolácii. Zmenou politickej situácie nastáva aj zmena v myslení a postoji k pôvodnej tradícii, na ktorú ale nie je až také ľahké nadviazať.