“Šamanizmus je cestou poznania, nie viery. Poznania, ktoré je osobné a nepatrí nikomu v tejto realite. Získať k nemu prístup znamená vstúpiť cez bránu šamanizmu do reality duchov a ich múdrosť k nám potom prichádza cez našu vlastnú overiteľnú skúsenosť.”

(Michael Harner, PhD., FSS, zakladateľ a prezident)

 

 

 

Napriek tomu, že tradičné postupy šamanov sú viazané zväčša na špecifické miesta a kultúry, existujú spoločné prvky a znaky, ktoré sú kulturálne nezávislé a sú teda svojim spôsobom nadčasové a univerzálne.

Tieto spoločné a univerzálne znaky sa podarilo nájsť americkému profesorovi antropológie Michaelovi Harneri , ktorý aj experimentálne overil a potvrdil ich platnosť. Na základe svojich poznatkov vytvoril koncept tzv. jadrového šamanizmus, ktorý predstavuje univerzálne alebo takmer univerzálne spoločné princípy a formy šamanskej práce, ktoré nie sú zviazané so žiadnou špecifickou kultúrou ale boli vytvorené na základe jeho výskumu a práce.

Tieto univerzálne princípy sú navyše osvojiteľné a naučiteľné bez ohľadu na predošlú spirituálnu skúsenosť alebo náboženské presvedčenie. V dôsledku dlhodobého cirkevného vplyvu zostala  žiaľ v našich  západných kultúrach šamanská múdrosť po mnoho storočí stratená. Dnes však už existujú  jedinečné vzdelávacie programy, ktoré vychádzajúc z  konceptu jadrového šamanizmu umožňujú primárne  ľuďom západného sveta obnoviť ich spirituálne poznanie a vrátiť sa k svojmu vlastnému duchovnému dedičstvu.

Tieto programy sú autorizovanými metodikami prof. Harnera a jeho týmu, vyučujú sa po celom svete pod záštitou ním založenej Nadácie pre štúdium šamanizmu FSS. Tieto overené a kvalitné vzdelávacie programy učia študentov ako pracovať so zmeneným stavom vedomia pomocou šamanských techník založených na vplyve monotónneho bubnovania bez použitia halucinogénov. Cez tieto stavy tranzu potom môžu účastníci získať znova prístup k svojim vlastným, avšak doteraz skrytým spirituálnym zdrojom, čo má silný transformačný vplyv na ich život a môžu si osvojiť aj postupy ako pomáhať iným. Jadrový šamanizmus sa nezameriava na konkrétne obrady, ako je to napríklad u pôvodných Američanov, pretože tieto postupy sú súčasťou práce konkrétneho medicinmana alebo medicinmanky vychádzajúcich jednak zo šamanskej skúsenosti ale aj z ustálenej techniky ceremoniálnej práce.

Vďaka štúdiu jadrového šamanizmu sa môžete aj vy pridať  k tisíckam študentov, ktorí sa každoročne zúčastňujú vzdelávacích programov FSS. Tieto semináre boli vytvorené s veľkou pozornosťou, experimentálne overené a sú príležitosťou k autentickej šamanskej skúsenosti s efektívnymi výsledkami.

Viac o jadrovom šamanizme sa môžete dozvedieť z nasledujúcich článkov, ktorých preklad postupne pripravujeme.