Články

S jedným šamanským liečiteľom sme sa počas nášho veľmi podnetného rozhovoru dostali k téme, s ktorou by som chcela s vami podeliť. Mám pocit, že je to dôležité a výstižne doplní to, čo som doteraz napísala o iniciácii.

Na mojich seminároch a prostredníctvom mojich kníh učím ľudí, ako pristupovať k tejto chúlostivej téme, ktorá sa objavuje pri práci s vážnou diagnózou, či už sa to týka klienta, priateľa, alebo milovanej osoby.

Pokiaľ sa venujete poradenstvu, môže sa vám stať, že vás klient alebo niekto blízky požiada, aby ste mu priniesli od svojich spirituálnych spojencov odpoveď na otázku, či zomiera, alebo má šancu na život.

V predošlých číslach som sa venovala pomerne obšírne tradičným šamanským obradom a ceremóniám, nakoľko práve prostredníctvom nich a vďaka nim šaman sprostredkúva spojenie medzi paralelnými realitami v ktorých sa pohybuje jeho slobodná duša. Existujú obrady ustálené v istých kultúrach aj obrady vysoko jedinečné a špecifické viazané k umeniu toho ktorého medicinmana.

 

Na konci tohoto cyklu článkov by som sa rada dotkla témy, ktorá zaujíma každého z nás, témy, ktorá nás konfrontuje s konečnosťou  života a tým dáva aj nášmu súčasnému konaniu , rozhodovaniu a životu samotnému  nový rozmer.

Viem, že v roku 2012  museli mnohí z nás čeliť rôznym náročným situáciám. Vďaka týmto situáciám sme sa ale mohli rozvíjať a rásť. Ťažké okamihy v živote nám vždy otvárajú srdce a rozširujú našu schopnosť vnímať veci s väčším súcitom. Vďaka nim sa prehlbujeme a dostávame sa bližšie k tomu, kým sme.

V januári som dostala skvelú príležitosť prispieť rozhovorom do pripravovanej knihy o smrti a zomieraní. Jedna z otázok, ktorú mi jej autori položili, znela takto: “Čo je podľa vás najdôležitejšie urobiť, keď sa blížime ku koncu nášho životného putovania?”

Milí priatelia, spojme naše žiarivé energie a zaželajme všetkým bytostiam šťastný nový rok!

Za predošlé obdobie sme prešli mnohými osobnými premenami a vo svete okolo nás sa tiež  udialo nemálo zmien. Náš kruh, tvorení ľuďmi z celého sveta, vás po celý čas podporoval a naďalej vás bude udržiavať v láske a svetle. Nechajte na seba pôsobiť lásku a svetlo tohto kruhu, nechajte sa nimi prestúpiť. Lásku a svetlo vyživujte ďalej, lebo dávanie a prijímanie sú súčasťou toho istého kolobehu.